Představení
 
Náplň činnosti
 
Kvalita a ceny
 
Kontakt
 
Daňový dotaz
 

Náplň činnosti:

1) KLASICKÉ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ ve všech daňových oblastech:

Vyjádření poskytujeme podle požadavků klienta i písemně s plnou odpovědností!

2) ZASTUPOVÁNÍ u správce daně

3) ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ v řádném termínu i s odkladem do 30. června

Uzavíráme smlouvy s plnou odpovědností, nebo jinak dle požadavku klienta.

4) SPECIALITA: řešení daňových malérů:

Dostali jste se vlastní chybou, chybou Vaší účetní, či chybami vašich obchodních partnerů do maléru a hrozí, či Vám již byla doměřena daň? Nebo je skutečnost taková, že vše je poctivé, pouze si to úředníci finančních úřadů nenechají vysvětlit. Nejenom Vy děláte chyby, ale rovněž úředníci finančních úřadů! - Nechejte za sebe bojovat odborníka - Našim úkolem je minimalizace dopadů! I následky velkých malérů dokážeme často podstatně snížit!

Důležité rady:

5) Zastupování v daňových věcech u soudu, sestavování žalob.

Od r. 2003 mají daňoví poradci právo sestavovat a podávat žaloby v daňových sporech a zastupovat klienta u soudu. Výhodou, proti zastupování advokátem, je to, že případ mnohem lépe známe a známe rovněž lépe specializovanou judikaturu z daňové oblasti.

6) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ a jeho kombinace s daňovým dohledem

Povedeme metodicky Vaši účetní a současně zachytíme daňové "úlety". V rámci smluv na pravidelný dohled přebíráme vymezenou část odpovědnosti a dokážeme včas usměrnit hospodaření s ohledem na optimalizaci daňových povinností.